Juridische informatie

Easyfence SRL
Contactgegevens

De website www.easyfence.be wordt onderhouden door EASYFENCE SRL, met een kapitaal van 30.000 euro, met maatschappelijke zetel te Rue du Sûr Abri, 11 à 7810 Maffle - Belgique, ingeschreven bij de ECB onder nummer BE0746.348.781.

Telefoonnummer: +32 (0) 477 760 313

E-mail: contact@easyfence.be

 

Intellectuele en industriële eigendom

De algemene structuur en de inhoud van de website, met name de teksten, foto's, beelden en geluiden, zijn wereldwijd exclusief eigendom van Easyfence. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website of de inhoud ervan, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Easyfence, is verboden. De inlichtingen, pictogrammen, foto's, beelden, teksten, videosequenties, animaties, met of zonder geluid, en andere documenten die toegankelijk zijn op de website zijn onderworpen aan industriële en/of auteursrechtelijke rechten en zijn, naargelang het geval, eigendom van Easyfence of van derden die aan Easyfence, of aan één van haar filialen, een beperkte toelating hebben gegeven om ze te gebruiken. Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of transformatie, geheel of gedeeltelijk, of overdracht naar een andere site verboden. Het kopiëren voor privé-gebruik van deze verschillende objecten van rechten is toegestaan. Hun gedeeltelijke of volledige reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easyfence, is strikt verboden.

Deze website houdt zich aan het auteursrecht.

Alle auteursrechten van de beschermde werken die op deze Website worden weergegeven en meegedeeld, zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is elk gebruik van de werken anders dan voor persoonlijke en niet-openbare doeleinden verboden. Overtreding van één van deze bindende voorwaarden stelt de overtreder en alle verantwoordelijke personen bloot aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet.

 

Hosting van de website

OVH is de serverbeheerder.